Τα ΝΕΑ μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Πανανδριακος Σύλλογος Ναυτικών σε Τακτική Γεν.Συνέλευση στις 16/9/18 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ στο Δημοτικό Θέατρο (χειμερινό θέατρο )

Γνωρίζουμε στα μέλη, στις φίλες και τους φίλους του Πανανδριακού Συλλόγου Ναυτικών τα κάτωθι: Το μεσημέρι της 1ης Ιουνίου 2018 στο γραφείο του Πανανδριακού Συλλόγου Ναυτικών, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη (ανοικτή ακρόαση) με την δικηγόρο ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΗ ΣΟΦΙΑ του δικηγορικού γραφείου...

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολύ άδικες και σημαντικές περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες κρίνονται εκτός από άδικες και αντισυνταγματικές. Η σύνταξη όπως και ο μισθός, είναι η περιουσία μας την οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Ειδικά στο δικό μας ταμείο το ΝΑΤ δε θα έπρεπε να είχαν εφαρμοσθεί καθόλου μνημονιακές...

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου, Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολύ άδικες και σημαντικές περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες κρίνονται εκτός από άδικες και αντισυνταγματικές. Η σύνταξη όπως και ο μισθός, είναι η περιουσία μας την οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Ειδικά στο δικό μας ταμείο το ΝΑΤ δε θα έπρεπε να είχαν εφαρμοσθεί...