Δημοσίευση

2018-06-02

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου,

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολύ άδικες και σημαντικές περικοπές στις συντάξεις, οι οποίες κρίνονται εκτός από άδικες και αντισυνταγματικές. Η σύνταξη όπως και ο μισθός, είναι η περιουσία μας την οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Ειδικά στο δικό μας ταμείο το ΝΑΤ δε θα έπρεπε να είχαν εφαρμοσθεί καθόλου μνημονιακές περικοπές.

Ιδιαίτερα οι περικοπές με βάση τα ηλικιακά κριτήρια (Ν. 4024/11 και Ν.4051/12) καθώς και οι περικοπές του Ν. 4093/12 και η Εισφορά Αλληλεγγύης, είναι ορισμένες από τις περικοπές που έχουν γίνει σε όλους μας και έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να διεκδικηθούν μόνο με νομικές διαδικασίες. Μετά από ενδελεχή έρευνα είναι ξεκάθαρο ότι στις δράσεις μας θα πρέπει να προστεθεί και η νομική διεκδίκηση των κρατήσεων που μας γίνονται. Γιατί για όλες τις περικοπές που μας έχουν γίνει, ο μοναδικός δρόμος τελέσφορος διεκδίκησης και εν τέλει επιστροφής τους, είναι η ατομική προσφυγή.